RouyeshView Portlet

جستجوی پرسش‌های متداول
باشگاه نوآوری تبیان
فرصت های علمی ارتباطی و کارآفرینی و حمایت جهت ارتقا و توسعه ی ایده ها و محصولات، شرکت در اردوها و بازدید های علمی مرتبط با پژوهش، شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی، انجام پروژه های اشتراکی و هم افزا با سایر گروه ها...
فعالیت های دانش آموزان
پس از پایان هر جشنواره پروژه های برترو قابل تقدیر همان جشنواره در قالب صفحات منظم و مشخص با ذکر نام مدرسه و دبیر و دانش پژوهان، همراه با فایل های جانبی در بخش فعالیت های دانش آموزان قرار می گیرد، که سایر دانش آموزان می توانند از آن ها بهره گیرند.
انتخاب موضوع
در این بخش پروژه های پیشنهادی تبیان در موضوعات مختلف ارایه شده که دانش آموزان می توانند با بهره گیری از آن ها و با توجه به استعداد و علاقه خود پروژه مورد نظرشان را انتخاب کنند و از طرح درس های ارایه شده برای هر پروژه در بخش سامانه پروژه های دانش آموزی بهره بگیرند.
مسئله چیست؟
یک مسئله را بر اساس اینکه چه بهبودی در زندگی چه افرادی ایجاد می کند و قابل اجراست انتخاب کنید.